header image

Legal

Lees alle juridische teksten in deze sectie

Voorwaarden

Lees de wettelijke voorwaarden per categorie.
header image

Verklaring: Privacy statement IBKI

Ingangsdatum: 01-07-2018, versie -

Wanneer jij je aanmeldt voor de diensten van IBKI of één van onze websites bezoekt, kunnen we je vragen om persoonsgegevens te verstrekken, waaronder maar niet gelimiteerd tot je e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van IBKI en gebruikt om onze diensten aan jou te kunnen leveren dan wel om je te informeren over producten en diensten van IBKI.

Jouw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als je ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Je kan het ontvangen van IBKI-mailingen altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door IBKI gebruikt. IBKI verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jouw en IBKI.

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Als je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kan je je altijd afmelden via de link onderaan de betreffende e-mail.

Bewaartermijn

IBKI bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.