Naar hoofdinhoud
Een foto van een hand van een oudere man die een formulier invult op een tafel. Aan de overkant zie je de handen van de mensen aan de andere kant van de tafel.

Verklaring: Privacy statement IBKI

Ingangsdatum: 01-07-2018, versie -

Privacy statement IBKI

IBKI, gevestigd Postbus 2360, 3430 DV, Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

IBKI verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.

 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.

 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die jij geeft.

 • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of jij de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

IBKI verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IBKI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

 • Om goederen bij jou af te leveren en op verdere IBKI diensten te attenderen.

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting in opdracht van de overheid.

Beveiliging en bewaartermijn van je gegevens

IBKI beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. IBKI bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan IBKI jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal IBKI de gegevens altijd anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

IBKI verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IBKI gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun jij zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt op basis van een wettelijke verplichting zullen bij een verzoek tot verwijdering niet worden verwijderd.

Wil jij gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb jij andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar IBKI. Daarvoor kun jij contact met ons opnemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. IBKI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

IBKI wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door deze link te volgen.