Nieuws

Wanneer moet ik een verklaring werking motormanagement kunnen tonen?

15-02-2024

Om toegelaten te worden tot de praktijkexamens van IBKI (rijproeven, stagebeoordelingen en praktische begeleidingen) moeten examenvoertuigen categorie B en BE, voldoen aan de eisen die het CBR voor de betreffende categorie heeft opgesteld. Voor voertuigen met automatische transmissie gelden enkele aanvullende voertuigeisen.

Bij voertuigen met automatische transmissie wordt het onderbreken van de aandrijving vaak via software geregeld. Dat maakt dat bij dit soort voertuigen een verklaring werking motormanagement aanwezig moet zijn.

Voor voertuigen waarvoor een importeur geen verklaring werking motormanagement kan, mag of wil afgeven, kan de werking van de motor ook mechanisch worden onderbroken door middel van een onderbrekersknop onder het rempedaal van de dubbele bediening. De stopknop op het dashboard is met ingang van 01 januari 2024 niet meer toegestaan.
Omdat de onderbrekersknop niet kan worden ingebouwd bij volledig elektrische voertuigen, moet bij deze voertuigen altijd een verklaring werking motormanagement aanwezig zijn.
 
Verklaring werking motormanagement
De originele verklaring moet in het examenvoertuig liggen. Een foto, scan of kopie voldoet niet. Een geprinte versie is alleen geldig als de verklaring door de importeur digitaal is ondertekend en voorzien van een stempel.

Onderbrekersknop
De onderbrekersknop zit onder het rempedaal van de dubbele bediening en moet alleen gaan werken als de rem stevig wordt ingetrapt. Het gebruik van de onderbrekersknop mag niet tot gevolg hebben dat andere belangrijke functies van het examenvoertuig worden uitgeschakeld. Denk hierbij aan remlichten, verlichting of richtingaanwijzers.

Belangrijk
Als de verklaring werking motormanagement of een onderbrekersknop in het examenvoertuig ontbreken, zal het examen niet worden afgenomen. Het betaalde examengeld zal dan niet worden terugbetaald.

Dit bericht delen: