Welke buitenlandse rijbewijzen worden geaccepteerd door IBKI?

Buitenlandse rijbewijzen die zijn uitgegeven in:

  • De EU & EER tot 10 jaar na afgiftedatum.

  • In Caribisch Nederland en de rest van de wereld tot 185 dagen nadat je resident* bent geworden in Nederland.

Belangrijk:

  • Is je EU/EER rijbewijs ouder dan 9 jaar als je resident* in Nederland wordt? Dan mag je hier nog een jaar mee blijven rijden.

  • * Onder resident verstaan we een geregistreerde inwoner bij een Nederlandse gemeente.

Aan welke kwaliteitseisen moet het rijbewijs voldoen?

  • Het moet uitgegeven zijn door een officiële instantie.

  • Het moet goed leesbaar zijn.

  • Er mag niets in zijn veranderd of op zijn geplakt met o.a. lijm of plakband.

  • Het mag niet gedeeltelijk beschadigd of gescheurd zijn.

  • Het mag niet (deels) versleten zijn.