Naar hoofdinhoud
Drie personen in een auto. De persoon achterin heeft een pen in de hand waarmee hij schrijft.

Rij-instructeur worden: Basis B

IBKI theorie & praktijkexamens

Voor wie?

Deze theorie- & praktijkexamens zijn voor deelnemers die rij-instructeur willen worden voor categorie B. Het wordt ook wel het basiscertificaat genoemd.

Hoe & wat

In het stappenplan lees je waar je aan moet voldoen, hoe het examen verloopt en wat je staat te wachten.

Lees het stappenplan

Examenduur

OnderdeelTijd

Deel 1a

90 minuten.

Deel 1b

75 minuten in totaal, 60 minuten voor de rit & 15 minuten voor het inleidende en afsluitende gesprek.

Deel 1c

Niet van toepassing bij B.

Deel 2a

90 minuten.

Deel 2b

90 minuten.

Deel 3: stage bij rijschool

40 uur in totaal - 5 uur passief en 35 uur actief.

Dit is inclusief 1 uur passief meerijden bij een tussentijdse CBR-toets of -praktijkexamen dat een examinator van het CBR afneemt bij een eigen rijbewijsleerling.

Deel 3: stagebeoordeling

50-80 minuten in totaal. Dit is een actieve rijles aan een leerling die na de stage wordt gedaan.

Voorbereidingstips:

Verhoog je slagingskans en kom goed voorbereid naar het examen.

Bekijk het examenoverzicht

Hier is een overzicht van de examens die je per deel kan verwachten.

Deel 1a: theorie-examen

60 meerkeuzevragen in totaal over inhoudsdeskundigheid.

Het gaat over verkeersregels in het algemeen en 2 hoofdonderwerpen in het bijzonder:

4 hoofdrijtaken:

 • Voorbereiden & afsluiten van verkeersdeelname en manoeuvreren.

 • Stromen.

 • Kruisen.

 • Zijdelings verplaatsen.

4 criteria:

 • Veiligheid.

 • Doorstroming.

 • Milieu.

 • Sociaal rijgedrag.

Deel 1b: praktijkexamen

Een praktijkrit in een geschikt, zelfgeregeld voertuig dat overeenkomt met de categorie. Dit is inclusief bijzondere verrichtingen uitvoeren en uitleggen waarom je bepaalde taken uitvoert.

Deel 2a: theorie-examen

60 meerkeuzevragen in totaal over lesvoorbereiding waaronder:

 • Een lesprogramma op maat maken.

 • Rijvaardigheidslessen uitwerken.

 • Organiseren.

Deel 2b: theorie-examen

60 meerkeuzevragen in totaal over lesuitvoering & beoordeling waaronder:

 • Rij-instructie uitvoeren.

 • Deelnemers coachen.

 • Rijvorderingen beoordelen.

Deel 3a: stagebeoordeling

Je doet een passieve stage waarbij je meekijkt met een andere rij-instructeur. Verder doe je een actieve stage waarbij je zelf als rij-instructeur werkt terwijl je stagebegeleider meekijkt. De volgorde van de passieve en actieve stage-uren mag je zelf bepalen.

Ter afronding doe je een stagebeoordeling waarbij een examinator in hetzelfde lesvoertuig zit als jij én je leerling. Af en toe kan het voorkomen dat er nog een extra iemand mee gaat rijden die we bijvoorbeeld inwerken.

Meer info over stagelopen

Wanneer slaag je?

Om te slagen voor het basiscertificaat categorie B moet je het volgende halen:

ExamenonderdeelMinimale eisenVoldoende bij

1a

Minstens een 6.

42 van de 60 vragen goed.

1b

Minstens een voldoende (voor alle 3 onderdelen).

2a

Minstens een 6.

42 van de 60 vragen goed.

2b

Minstens een 6.

42 van de 60 vragen goed.

3a

Minstens een voldoende.

Doe het oefenexamen

Voor de theorie-examens 1a, 2a & 2b is er een oefenexamen beschikbaar. Volg de link om 'm te doen.

Doe het oefenexamen


Bekijk de examendocumenten

Lees de examendocumenten om je optimaal voor te bereiden.

Toets 1a: theorie van de verkeerstaak

Toets 2a: lesvoorbereiding

Toets 2.b: lesuitvoering & beoordeling