header image

Rij-instructeur worden: Basis B

IBKI theorie & praktijkexamens

Voor wie?

Deze theorie- & praktijkexamens zijn voor deelnemers die rij-instructeur willen worden voor categorie B. Het wordt ook wel het basiscertificaat genoemd.

Hoe & wat

In het stappenplan lees je waar je aan moet voldoen, hoe het examen verloopt en wat je staat te wachten.

Lees het stappenplan

Examenduur

OnderdeelTijd

Fase 1a

90 minuten.

Fase 1b

75 minuten in totaal, 60 minuten voor de rit & 15 minuten voor het inleidende en afsluitende gesprek.

Fase 1c

Niet van toepassing bij B.

Fase 2a

90 minuten.

Fase 2b

90 minuten.

Fase 3: stage bij rijschool

40 uur in totaal - 5 uur passief en 35 uur actief.

Dit is inclusief 1 uur passief meerijden bij een tussentijdse CBR-toets of -praktijkexamen dat een examinator van het CBR afneemt bij een eigen rijbewijsleerling.

Fase 3: stagebeoordeling

50-80 minuten in totaal. Dit is een actieve rijles aan een leerling die na de stage wordt gedaan.

Voorbereidingstips:

Verhoog je slagingskans en kom goed voorbereid naar het examen.

Bekijk het examenoverzicht

Hier is een overzicht van de examens die je per fase kan verwachten.

Fase 1a: theorie-examen

60 meerkeuzevragen in totaal over inhoudsdeskundigheid.

Het gaat over verkeersregels in het algemeen en 2 hoofdonderwerpen in het bijzonder:

4 hoofdrijtaken:

 • Voorbereiden & afsluiten van verkeersdeelname en manoeuvreren.

 • Stromen.

 • Kruisen.

 • Zijdelings verplaatsen.

4 criteria:

 • Veiligheid.

 • Doorstroming.

 • Milieu.

 • Sociaal rijgedrag.

Fase 1b: praktijkexamen

Een praktijkrit in een geschikt, zelfgeregeld voertuig dat overeenkomt met de categorie. Dit is inclusief bijzondere verrichtingen uitvoeren en uitleggen waarom je bepaalde taken uitvoert.

Fase 2a: theorie-examen

60 meerkeuzevragen in totaal over lesvoorbereiding waaronder:

 • Een lesprogramma op maat maken.

 • Rijvaardigheidslessen uitwerken.

 • Organiseren.

Fase 2b: theorie-examen

60 meerkeuzevragen in totaal over lesuitvoering & beoordeling waaronder:

 • Rij-instructie uitvoeren.

 • Deelnemers coachen.

 • Rijvorderingen beoordelen.

Fase 3a: stagebeoordeling

Je doet een passieve stage waarbij je meekijkt met een andere rij-instructeur. Verder doe je een actieve stage waarbij je zelf als rij-instructeur werkt terwijl je stagebegeleider meekijkt. De volgorde van de passieve en actieve stage-uren mag je zelf bepalen.

Ter afronding doe je een stagebeoordeling waarbij een examinator in hetzelfde lesvoertuig zit als jij én je leerling. Af en toe kan het voorkomen dat er nog een extra iemand mee gaat rijden die we bijvoorbeeld inwerken.

Wanneer slaag je?

Om te slagen voor het basiscertificaat categorie B moet je het volgende halen:

ExamenonderdeelMinimale eisen

1a

Minstens een 6.

1b

Minstens een voldoende (voor alle 3 onderdelen).

2a

Minstens een 6.

2b

Minstens een 6.

3a

Minstens een voldoende.

Maak de oefentoets

Voor de theorie-examens 1a, 2a & 2b is er een oefentoets beschikbaar. Volg de link om 'm te doen.

Maak de oefentoets

Bekijk de examendocumenten

Lees de examendocumenten om je optimaal voor te bereiden.

Toets 1.a: theorie van de verkeerstaak

Toets 2.a: lesvoorbereiding

 • De leerdoelen.

 • De examenvragen.

 • De kennisthema's.

Toets 2.b: lesuitvoering & beoordeling

 • De leerdoelen.

 • De examenvragen.

 • De kennisthema's.